Title

Liên hệ

Nếu có câu hỏi, nhận xét hay thắc mắc nào về Website,  Chính sách Bảo mật hoặc cách xử lý thông tin trong website này, vui lòng liên hệ như sau. Khi gửi thông tin của bạn trong nội dung email này, bạn đồng ý rằng những thông tin đó sẽ được chi phối bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng cân nhắc cẩn thận khi chia sẻ thông tin nhạy cảm qua email.
Gọi:
18001583 (Miễn phí cước)

Gửi thư:
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
Johnson & Johnson (Vietnam) Co., Ltd
Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Email:
[email protected]