Liên hệ

Nếu có câu hỏi, nhận xét hay thắc mắc nào về Website,  Chính sách Bảo mật hoặc cách xử lý thông tin trong website này, vui lòng liên hệ như sau. 
Gọi:
18001583 (Miễn phí cước)

Gửi thư:
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd.
Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.