Skip to main content

Title

Chính sách Bảo mật

Cập nhật mới nhất: tháng 3 năm 2017

Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)  rất quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin và muốn bạn biết rõ chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin như thế nào. Chính Sách Bảo Mật mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thu thập qua Website hoặc tính năng Web (bao gồm, ví dụ, một website hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động) do chúng tôi vận hành và kiểm soát, nơi bạn có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này (mỗi Website như thế được được gọi là “Website Công Ty”). Khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc khi sử dụng Website Công Ty, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này.

THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin bạn cung cấp

Một số nơi trên Website Công Ty có thể yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân để bạn có thể sử dụng một số tính năng nhất định (như đăng ký nhận bản tin, bí quyết / chỉ dẫn hoặc xử lý đơn đặt hàng) hoặc để tham gia vào một hoạt động cụ thể (như bốc thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mại khác). Bạn sẽ nhận Thông Báo Bảo Mật mô tả đầy đủ cách thức thông tin cá nhân, nếu có, được xử lý, sử dụng, tiết lộ hoặc lưu trữ như thế nào vào thời điểm thu thập thông tin. Bạn sẽ được thông báo thông tin nào bắt buộc phải cung cấp và thông tin nào là tùy chọn.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi cùng các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, có thể là trực tuyến hay ngoại tuyến, bao gồm lịch sử mua hàng chẳng hạn. Chúng tôi cũng có thể kết hợp cả những thông tin về bạn từ các nguồn khác, như từ các Công ty thuộc Johnson & Johnson, các nguồn thông tin sẵn có công khai (bao gồm thông tin từ hồ sơ mạng xã hội sẵn có công khai) và từ các bên thứ ba khác.

Thu thập Thụ động và Sử dụng Thông tin

Khi bạn di chuyển trong các mục trên Website Công Ty, một số thông tin có thể được thu thập thụ động (nghĩa là thu thập thông tin ngay cả khi bạn không chủ động cung cấp) qua một số công nghệ khác nhau. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thu thập thụ động và sử dụng thông tin theo nhiều cách, gồm:

-Thông qua trình duyệt của bạn: Đa số các trình duyệt đều thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn địa chỉ MAC (Media Access Control), loại máy tính (Windows hay Mac), độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành, loại trình duyệt internet và phiên bản nào. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tương tự, như loại thiết bị và nhận dạng, nếu bạn truy cập Website Công Ty bằng thiết bị di động.

-Dùng cookie: Cookies là những tập tin nhỏ lưu trực tiếp trên máy tính bạn đang dùng. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, thời gian truy cập Website Công Ty, các trang truy cập và tùy chọn ngôn ngữ. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ dùng các thông tin này cho mục đích bảo mật, giúp điều hướng, hiển thị thông tin hiệu quả hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Website Công Ty. Chúng tôi cũng dùng cookie để nhận biết máy tính hoặc thiết bị của bạn, từ đó tạo điều kiện cho bạn truy cập Website Công Ty thuận lợi hơn, chẳng hạn ghi nhớ các sản phẩm trong giỏ hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi dùng cookie để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Website Công Ty nhằm liên tục cải tiến thiết kế và chức năng của Website Công Ty, hiểu cách dùng của các cá nhân và giúp chúng tôi khi có thắc mắc cần giải quyết. Cookie cũng cho phép chúng tôi lựa chọn quảng cáo nào có vẻ hấp dẫn nhất cho bạn và hiển thị chúng khi bạn đang truy cập Website Công Ty. Chúng tôi cũng có thể dùng cookie trong quảng cáo trực tuyến để ghi nhận phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo.
Bạn có thể từ chối chấp nhận những cookie này bằng cách làm theo chỉ dẫn trên trình duyệt; tuy nhiên, nếu không chấp nhận chúng, bạn có thể gặp phải một số bất tiện khi sử dụng Website Công Ty. Bạn cũng có thể không nhận được quảng cáo hay các ưu đãi khác từ chúng tôi liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn. Để tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org.

-Dùng Flash cookie: Khi dùng công nghệ Adobe Flash (bao gồm Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) một trong những tiện ích đối với chúng tôi là giúp phục vụ bạn với những thông tin phù hợp hơn, cho phép bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Website Công Ty, đồng thời thu thập và lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng Website Công Ty. Nếu không muốn lưu Flash LSO trên máy tính của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên Flash player để ngăn chặn lưu trữ Flash LSO bằng các công cụ chứa trong Website Storage Settings Panel. Bạn cũng có thể kiểm soát Flash LSO qua Global Storage Settings Panel và làm theo chỉ dẫn (ví dụ có thể bao gồm xóa bỏ các Flash LSO hiện có (được gọi là “thông tin” trên trang acromedia), cách ngăn chặn cài đặt Flash LSO lên máy tính bạn mà không hỏi trước và (đối với Flash Player 8 và phiên bản mới hơn) cách ngăn không cho nhà vận hành Website Công Ty bạn đang truy cập lúc đó gửi Flash LSO). Vui lòng lưu ý rằng việc cài đặt Flash Player để ngăn chặn hoặc hạn chế chấp nhận Flash LSO có thể làm suy giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash, bao gồm có thể là các ứng dụng Flash được dùng liên quan đến Website Công Ty hoặc các nội dung trực tuyến của chúng tôi.

-Dùng pixel tag, web beacon, clear GIF hoặc các công nghệ tương tự: Chúng có thể được dùng trong một số Website Công Ty và nội dung email định dạng HTML với nhiều mục đích, trong đó có việc theo dõi động thái của người dùng Website Công Ty và người nhận email, đo lường mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị và tập hợp số liệu về cách sử dụng Website Công Ty và mức độ phản hồi.

-Quảng cáo theo hành vi trực tuyến: Việc dùng cookie, pixel tag, web beacon, clear GIF hoặc các công nghệ tương tự khác cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba truyền đạt thông điệp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khi bạn truy cập Website Công Ty, các website khác hoặc các tính năng Web khác trên khắp internet. Các nhà cung cấp này có thể cài pixel tag, web beacon, clear GIF hoặc các công nghệ tương tự trên Website Công Ty và các website hoặc tính năng Web khác, và cũng có thể cài hoặc nhận biết cookie bên thứ ba khi bạn truy cập Website Công Ty, các website hoặc tính năng Web khác. Họ có thể dùng thông tin về những lần bạn truy cập Website Công Ty, các website hoặc tính năng Web khác để cung cấp quảng cáo về sản phẩm và dịch mà bạn có thể quan tâm.

-Địa chỉ IP: Địa chỉ IP là một dãy số mà Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính bạn đang dùng. Địa chỉ IP được nhận dạng và ghi nhận tự động vào hồ sơ máy chủ của chúng tôi mỗi khi có người dùng truy cập Website Công Ty, cùng với thời gian và trang nào được truy cập. Việc thu thập Địa chỉ IP là một hoạt động thông thường trên Internet và nhiều website tự động thực hiện bước này. Chúng tôi dùng Địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng Website Công Ty, giúp chẩn đoán sự cố máy chủ và quản trị Website Công Ty.

-Thông tin về Thiết bi: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn, như mã định dạng riêng của thiết bị.

Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin bạn cung cấp, nếu có, theo như mô tả trong Thông báo Bảo mật khi thu thập thông tin.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin từ hoặc về bạn cho các mục đích trực tiếp liên quan đến quản trị, chẳng hạn:

-để phản hồi thắc mắc và đáp ứng yêu cầu của bạn, như gửi tài liệu bạn yêu cầu hoặc thông báo có email;

-để gửi cho bạn những thông tin quan trọng về quan hệ với bạn hoặc về Website Công Ty, về thay đổi trong các điều khoản, điều kiện và chính sách và/hoặc những thông tin quản trị khác; và

-cho mục đích kinh doanh, như phân tích dữ liệu, kiểm toán, triển khai sản phẩm mới, tăng cường website, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, xác định xu hướng sử dụng Website Công Ty, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Website Công Ty bằng cách giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn, cũng như đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin thu thập được thông qua Website Công Ty

-cho các đơn vị trực thuộc cho các mục đích như mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Danh sách các đơn vị trực thuộc có sẵn tại http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm (nhấp vào đường dẫn để đến Form 10K, Exhibit 21, dưới mục “SEC Filings”).
Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) là bên chịu trách nhiệm quản lý Thông tin Cá nhân được phối hợp sử dụng;

-cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, họ cung cấp các dịch vụ như lưu trữ và điều tiết website, lưu trữ ứng dụng di động, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung ứng cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch vụ khách hàng, dịch vụ email và gửi thư trực tiếp, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác, nhằm cho phép họ cung cấp dịch vụ; và;

-cho một bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán công ty, liên doanh, phân chia, chuyển nhượng hoặc bố trí toàn bộ hay một phần bất kỳ trong doanh nghiệp, tài sản hoặc kho của chúng tôi (bao gồm cả trường hợp liên quan đến phá sản hoặc quy trình tương tự).

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin thu thập được thông qua Website Công Ty nếu chúng tôi tin là cần thiết hay phù hợp: (a) theo sự cho phép hoặc yêu cầu theo luật áp dụng, gồm cả luật pháp bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú; (b) để tuân thủ theo quy trình pháp lý; (c) thể theo yêu cầu từ công chúng và cơ quan nhà nước, kể cả công chúng và cơ quan nhà nước bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú; (d) để thi hành các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ đơn vị trực thuộc nào; (f) để bảo vệ quyền, tính bảo mật, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, và/hoặc của các đơn vị trực thuộc, của bạn hoặc người khác; và (g) để cho phép chúng tôi tìm cách khắc phục hoặc hạn chế tổn thất có thể gặp phải. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin thu thập được thông qua Website Công Ty theo cách khác với sự đồng thuận của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập thụ động như mô tả ở trên, dưới mục "Thu thập Thụ động và Sử dụng Thông tin", và cho mục đích khác, trừ khi chúng tôi được yêu cầu làm khác theo luật áp dụng (ví dụ, trường hợp chúng tôi được yêu cầu xử lý thông tin đó như là thông tin cá nhân). Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin không thuộc dạng định danh cá nhân cho mục đích bất kỳ. Nếu chúng tôi kết hợp thông tin không thuộc dạng định danh cá nhân với thông tin có tính định danh (chẳng hạn kết hợp tên bạn với vị trí địa lý của bạn), chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp đó như là thông tin cá nhân chừng nào chúng được kết hợp.

WEBSITE CÔNG TY VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Chính sách Bảo mật này không đề cập và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho tính bảo mật, thông tin hoặc hoạt động khác của bên thứ ba bất kỳ, gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ Website Công Ty hoặc tính năng Web nào (bao gồm nhưng không giới hạn ứng dụng bất kỳ) sẵn có thông qua Website Công Ty này hoặc chứa liên kết dẫn đến Website Công Ty này. Sự sẵn có hoặc bao gồm liên kết dẫn đến bất kỳ Website Công Ty hay tính năng Web nào như thế trên Website Công Ty không có nghĩa là chúng tôi hay các đơn vị trực thuộc chứng thực, tán thành chúng.

CÔNG TÁC BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt tổ chức, kỹ thuật và quản trị để bảo vệ, kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không thể luôn đảm bảo việc truyền dữ liệu trên internet hay hệ thống lưu trữ dữ liệu là an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ, khi bạn cảm thấy tài khoản bạn có với chúng tôi đã bị xâm nhập), vui lòng thông báo ngay lập tức về sự cố bằng cách liên hệ với chúng tôi theo mục "Liên hệ" dưới đây.

QUYỀN LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP

Bạn có quyền lựa chọn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp quyền lựa chọn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Bạn có thể chọn không nhận thông điệp tiếp thị từ chúng tôi bằng cách sử dụng các tính năng từ chối hoặc hủy đăng ký có trong mỗi thông báo tiếp thị.

Chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu của bạn trong thời gian đó theo luật áp dụng hoặc ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối nhận thông điệp liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi bạn các thông điệp giao dịch và quản trị quan trọng, và bạn không thể từ chối nhận những thông điệp loại này.

THỜI HẠN LƯU GIỮ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích như đã vạch ra trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi có yêu cầu lưu giữ lâu hơn hoặc được pháp luật cho phép hoặc để thực hiện một nghĩa vụ pháp lý.

VIỆC DÙNG WEBSITE CÔNG TY CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Website Công Ty này không dành cho cá nhân dưới 18 tuổi, và chúng tôi yêu cầu những đối tượng này không cung cấp Thông Tin Cá Nhân trên Website Công Ty.

CHUYỂN GIAO XUYÊN QUỐC GIA

Khi dùng Website Công Ty này hoặc khi đã thể hiện sự đồng thuận (khi luật pháp yêu cầu), bạn đồng ý chuyển giao thông tin cá nhân của mình đến các quốc gia ngoài quốc gia bạn đang cư trú cho các mục đích như đã nêu trong Chính Sách Bảo Mật. Dù chúng tôi có chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị trực thuộc hoặc các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng có trụ sở ngoài Việt Nam, chúng tôi đảm bảo, bằng ràng buộc hợp đồng và thỏa thuận chuyển giao dữ liệu cá nhân, rằng dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo vệ theo luật bảo mật, quy định hoặc quy tắc ràng buộc hiện hành của Việt Nam.

THÔNG TIN NHẠY CẢM

Trừ trường hợp chúng tôi đặc biệt đề nghị hoặc mời gọi, bạn không nên gửi và tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào (ví dụ, thông tin liên quan đến gốc gác chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng sức khỏe, tiền án tiền sự hoặc tư cách thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Website Công Ty hoặc cách nào đó cho chúng tôi. Trong những trường hợp đó chúng tôi có thể đề nghị hoặc mời bạn cung cấp thông tin nhạy cảm, chúng tôi chỉ làm như thế với sự đồng thuận rõ ràng của bạn.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem chú thích "NGÀY CẬP NHẬT MỚI NHẤT" ở đầu trang để biết Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật lần cuối khi nào. Bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Bảo Mật sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng bản chỉnh sửa Của Chính Sách Bảo Mật trên Website Công Ty. Nếu tiếp tục sử dụng Website Công Ty sau khi đã có những thay đổi này, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận Chính Sách Bảo Mật phiên bản mới.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gọi 18001583 (miễn phí) hoặc gửi email đến địa chỉ sau:

Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)
Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank Tower
Số 5 Công Trường Mê Linh,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam